Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
Up Ribbon: VISI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENJADIKAN PUSAT SUMBER
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LAKSANA
SEBAGAI INSTITUSI PENDIDIKAN YANG BERWIBAWA
UNTUK MENDIDIK INDIVIDU PELAJAR YANG BERKUALITI
SELARAS DENGAN
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
 
 
 
 

| menu utama | pengenalan || misi || falsafah || tujuan & matlamat || carta organisasi || laporan aktiviti || peraturan |