Make your own free website on Tripod.com
 
PROGRAM PUSAT SUMBER
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LAKSANA
BATU PAHAT, JOHOR
NAMA PROGRAM : Program NILAM

RASIONAL              : Membaca merupakan aktiviti yang sangat penting untuk 
                                    menambah pengetahuan.   Mencatat apa yang dibaca secara 
                                    tidak langsung dapat meningkatkan tahap pemahaman isi
                                    kandungan bahan bacaan yang telah dibaca.

                                    Di samping itu murid dapat mengisi masa lapang dengan
                                    membaca buu-buku  yang disediakan oleh pihak sekolah.

MATLAMAT           : Ke arah meningkatkan minat membaca di kalangan murid.

OBJEKTIF                : 4.1 Jumlah bacan sekurang-kurangnya 20 buah setahun
                                           untuk setiap murid.
                                    4.2 Dapat membaiki prestasi kemahiran membaca di
                                          kalangan murid.
                                    4.3 Meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata.

SASARAN               : Muri-murid tahun 1 hinga 6.

KEWANGAN          : Kewangan SUWA dan PIBG.

KOS                          : RM 200

JANGKAMASA      : Sepanjang tahun kecuali murid tahun 1 mulai semeter 2.

STRATEGI               : 9.1 Memulakan kertas cadangan untuk dibincangkan di
PERLAKSANAAN         peringkat pentadbiran sekolah.
                                 : 9.2 Membentangkan draf program di dalam mesyuarat.
                                   9.3 Mewujudkan jawatankuasa program perlaksanaan.
                                   9.4 Mengagihkan tugasan kepada guru dan pustakawan.
                                   9.5 Melaksanakan program
                                         - murid-murid tahap 1 dibimbing oleh guru cara mencatat bahan 
                                           bacaan ke dalam buku NILAM.
                                         - Murid tahap 2 diberikan kebebasan untuk mencatat apa saja 
                                           bahan bacaan ke dalam buku NILAM dan semakan akan 
                                           dibuat oleh guru Bahasa Melayu dan guru Bahasa Inggeris.
                                         - Murid yang telah mencapai tahap tertentu akan diberikan sijil.
                                         - Pertandingan jumlah bacaan terbanyak akan diadakan
                                            pada akhir semester 2.

PENILAIAN             : Buku-buku NILAM akan disemak oleh guru yang 
                                    berkenaan dan jumlah buku yang direkodkan akan dikira 
                                    setiap akhir bulan.

Disediakan oleh,

(MAZLIZA BT. SULEIMAN)
Guru perpustakaan,
SK Seri Laksana
 

| menu utama | pengenalan || misi || falsafah || tujuan & matlamat || carta organisasi || laporan aktiviti || peraturan |