Make your own free website on Tripod.com
LOGO SEKOLAH
Pengertian Logo
.
 
 
 
  Warna Hijau &  
      Kuning
Warna rasmi sekolah
  Buku   Sumber Ilmu 
 Pengetahuan 
 
  3 M Asas pengetahuan          mengira
  5 Bulatan Gelang Lambang sukan dan  kesuburan fizikal
  Bunga Padi Lambang makanan asasi
  2 Obor Lambang sekolah
  2 Tiang Obor Lambang kesenian warisan
  Cogan Kata -  
      Hidup Berdikiri 
Keutuhan dan kekuatan sesuatu masyarakat dan negara mestilah di atas daya usaha dan keupayaan diri
 
.
| menu utama || sekapur sireh || sejarah sekolah || logo sekolah || piagam pelanggan || guru & kakitangan  || enrolmen murid |
| matlamat || misi & visi || sasaran & wawasan || takwim 2001 || kemudahan fizikal || album sekolah || PIBG |
.